امام باقرعلیه السلام:

خداوند با چیزى محبوبترازشادکردن مؤمن پرستیده نشده است.

سالروز شهادت جانسوز نهال گلشن دین،نوردیده زهرا،سپهردانش وبینش، امام باقر(ع)تسلیت باد